• 2015 m. Prof. R. Želvys, dr. A. Jakaitienė ir dokt. D. Stubrienė (VU Matematikos ir informatikos institutas) Lietuvos Mokslo Tarybai pateikė mokslininkų grupių projektą „Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas“ (Modeling the Status and Cousing Factors of Lithuanian Education System).
 • Švietimo politikos centras (koordinatorius prof. dr. R. Želvys) su užsienio partneriais pateikė dvi Erasmus+ projekto paraiškas. Projektai „Development of Quality Management Systems in HEIs in Central Asia“ (liet. Kokybės vadybos sistemų plėtra HEI Centrinėje Azijoje) ir „Accreditation and Quality Assurance in Eastern Countries“ (liet. Akreditacija ir kokybės garantija Rytų valstybėse).
 • Švietimo politikos centras (koordinatorius prof. dr. R. Želvys) su užsienio partneriais pateikė Nordplus projekto paraišką „Stregthening Adult Teacher Education through Nordic-Baltic Cooperation on Innovative Educational Development (SANBED)“.
 • 2014 - 2015 m. projektas „Oficialioji ir demotinė mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė“. VU Edukologijos katedra. Projektą finansuoja Lietuvos Mokslo Taryba (Mokslininkų grupių projektai). Projekto vadovė prof. L. Duoblienė. Tyrimo santrauka. Tyrimo ataskaita.
 • 2012 - 2015 m. projektas „CREAN Children Rights Erasmus Academic Network“. Nordic Network in Children Rights kūrimas - atsakingasis vadovas doc. T. Butvilas.

 • 2011 - 2012 m.  projektas „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“, pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas. Projektą įgyvendino Tolerantiško jaunimo asociacija. Metodinės priemonės rengėja, ekspertė - prof. L. Duoblienė.

 • Projektas „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose įdiegiant ir pritaikant kūrybinių partnerysčių modelį“, pagal priemonę VP1–2.2.-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras (2011 - 2014 m.). Projekto ekspertė - prof. L. Duoblienė.

 • Projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras (2009 - 2014 m.). Modulinių dorinio ugdymo programų 11-12 klasėms autorė - prof. L. Duoblienė.

 • 2011 - 2012 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Ugdymas kaip inkultūracija“. Projekto vadovė - doc. I. Stonkuvienė.

 • 2011 - 2012 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Projektinio ir probleminio mokymo(-si) taikymo edukologijos studijų baigiamuosiuose darbuose tyrimas“. Prof. V. Targamadzė.

 • 2010 - 2012 m. projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“, pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra. Kompetencijų plėtotės ir vertinimo metodikos aprašo rengimo grupės ekspertė - doc. T. Bulajeva

 • 2011 m. projektas “Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)” pagal priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“. Projekto ekspertė - doc. G. Purvaneckienė.

 • 2009 - 2010 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projektas Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-001 „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ atviro konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo koncepcijos ir instrumentų kūrimo, išbandymo atrinktose mokyklose, pasitelkiant apmokytus konsultantus“ (Nr. 75436) . Projekto ekspertė - doc. T. Bulajeva.

 • 2007 - 2009 metais Švietimo politikos centras dalyvavo Erasmus programoje "Lyginamosios švietimo politikos analizė" (IP ACEP). Daugiau informacijos anglų kalba >>>

 • 2008 metais Švietimo politikos centras koordinavo projektą "Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas: moterys tiksliuose moksluose ir aukštosiose technologijose" (BASNET). Daugiau informacijos anglų kalba >>>

 • 2006 - 2007 metais Švietimo politikos centras koordinavo RE:FINE projektą "Mokyklos nelankymo ir korepetitoriavimo monitoringo projektų rezultatų sklaida". Daugiau informacijos anglų kalba >>>

 • 2005 - 2006 metais Švietimo politikos centras koordinavo du tarptautinius švietimo monitoringo projektus: "Korepetitoriavimo mastai" (9 šalys) ir "Iškritimo iš mokyklos priežastys" (6 šalys). Daugiau informacijos anglų kalba >>>

 • 2005 - 2006 metais Švietimo politikos centras koordinavo tarptautinio švietimo politikos centrų tinklo veiklą pagal Atviros visuomenės instituto (Open Society Institute) grantą. Švietimo politikos centrų tinklo svetainė - http://www.edupolicy.net.