TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA "ŠVIETIMO POLITIKA IR KULTŪRA: NUOSEKLIOS IR RADIKALIOS TRANSFORMACIJOS"

KONFERENCIJOSE SKAITYTI PRANEŠIMAI

 • T. Bulajeva (VU), Š. Nagrockaitė (VU). Lietuviško ugdymo turinio tapatybės problema šiuolaikiniame edukologijos diskurse. Tarptautinė konferencija "Edukologijos mokslas globalaus identiteto paieškose" (Vilnius, 2013).
 • T. Butvilas (MRU, VU), E. Markevičienė (OMEP Lietuva). Socialization in the Times of Loss. Tarptautinė konferencija "Social Education VII" (Šiauliai, 2013).
 • L. Duoblienė. Concepts of Time and Space in the Philosophy of Education: from Foucault critic toward Deleuze creative practice. Tarptautinė konferencija "Territory in between. Deleuze studies" (Lisbon, Portugal, 2013).
 • L. Duoblienė. Formation of cultural Identity: the Power and Powerlessness of School. Tarptautinė konferencija "Education at the Crossroads in the Development of Culture and Man: Insights from Meile Luksiene's legacy in education into the Past, Present and Future" (Vilnius, 2013).

 • L. Duoblienė. Multicultural Consiousness in a Monocultural Space: Lithuanian Youth Case. Tarptautinė konferencija "Social Education Theory and Practice: Tendencies, Challenges and Possiblities" (Vilnius, 2013).

 • L. Duoblienė. The Alternatives of Spirituality in Contemporary Cultural Transmission: Lithuania's case. Tarptautinė konferencija "Music and Education in a Cultural Context" (Vilnius, 2013).

 • L. Duoblienė. Cultural Identity, Education and Nacional Policy: Lithuanian perspective. Tarptautinis susitikimas Sodertorn universitete (Stockholm, Sweden, 2013).

 • I. Stonkuvienė (VU), D. Survutaitė (LEU). The Place of History of Pedagogy in the Study Programmes of Higher Education. Tarptautinė konferencija "Quality of Education and Training in the Context of Regional and Global Challenges" (Klaipėda, 2013).

 • I. Stonkuvienė. What did it mean to be a Pioneer? Tarptautinė ugdymo istorijų ISCHE 35 konferencija "Education and Power: historical Perspectives" (Riga, Latvia, 2013).

 • I. Stonkuvienė. Meilė Lukšienė - (not)forgotten Historian of Pedagogy. Tarptautinė konferencija "Education at the Crossroads in the Development of Culture and Man: Insights from Meile Luksiene's legacy in education into the Past, Present and Future" (Vilnius, 2013).

 • V. Targamadzė. Jaunimo mokyklų plėtros kontraversijos. Konferencija "Dr. Meilės Lukšienės idėjos ir mokinių įtraukties didinimas", skirta habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms ir jaunimo mokyklų 20-osioms metinėms paminėti (Vilnius, 2013).

 • T. Bulajeva. Language Education Policy and Cultural Transmission in Lithuanian Context. Tarptautinė konferencija "International Technology, Education and Development conference" (Valencia, Spain, 2012).

 • L. Duoblienė. Kultūrinis tapatumas: nuosprendis ar apsisprendimas? Konferencija „Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas Lietuvos mokykloje" (Vilnius, 2012).

 • L. Duoblienė. Time and Space in Education: rethinking cultural transmission in Lithuania. Tarptautinė konferencija "Social construction of the reality: chances and risks for human communication" (Yerevan, Armenia, 2012).

 • I. Stonkuvienė. Etnokultūrinio ir tarpkultūrinio ugdymo dermė. Konferencija „Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas Lietuvos mokykloje" (Vilnius, 2012).

 • I. Stonkuvienė. Lyčių vaidmenų tendencijos besikeičiančioje Lietuvoje. Nacionalinė konferencija „Moteris ir kariuomenė" (Vilnius, 2012).

 • I. Stonkuvienė. Lyčių vaidmenų tendencijos Lietuvos švietimo sistemoje. Nacionalinė konferencija „Ugdymo iššūkiai globalizacijos sąlygomis: kariuomenė ir visuomenė" (Vilnius, 2012).

 • I. Stonkuvienė. Transmission of Traditions and Generation Conflict: Professes of Enculturation in Lithuania in the 20th Century. Tarptautinė konferencija  „Internationalization in Education (18th - 20th Centuries)" (Geneve, Switzerland, 2012).

 • I. Stonkuvienė. In Search for Cultural Identity: Strategies of Ethno - Cultural Education in Lithuanian General Education Schools". Tarptautinė konferencija "Naujos globalaus švietimo tendencijos" (Kyrenia, North Cyprus, 2012).

 • G. Purvaneckienė. Kodėl mokyklose reikia tarpkultūrinio ugdymo: Vilniaus moksleivių nuostatų tyrimo rezultatai. Konferencija „Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas Lietuvos mokykloje" (Vilnius, 2012).

 • V. Targamadzė. Problem-based Learning - the Possibility of Networking Schools, Universities, and Communities/ Case of Lithuania/". Tarptautinė konferencija "6th International Multi - Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI" (Florida, USA, 2012).

 • L. Duoblienė. The Role of Media for Cultural Transmission: Adults' Skepticizm and Students' Criticizm. Tarptautinė konferencija "Švietimas, tyrimai ir inovacijos" (Madrid, Spain, 2011).

 • L. Duoblienė. The Policy of Curriculum Formation for Sustainable Development: Phenomenological versus Instructional Approach. Tarptautinė konferencija „Darni plėtra, kultūra švietimas. Fenomenologinis požiūris“ (Paris, France, 2010).

 • L. Duoblienė.   Lithuanian Education Policy Change: A Critical Pedagogy Approach. Tarptautinis seminaras ACEP IP (Linz, 2008), The meaning of National Core Curriculum in XXI century (Linz, Austria, 2009).

 • G. Purvaneckienė. „Kam rūpi teisingumas švietime?“. Mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo kaita 1988-2008 m.“ (Vilnius, 2009) (kartu su G.Čiužaite).

 • G. Purvaneckienė. „Transformation of the System of Higher Education in Lithuania“. Tarptautinė konferencija „Universities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall“, (Banska Bystrica, Slovakia, 2009)

 • G. Purvaneckienė. „Moterys moksle: nėra lengvų sprendimų“. Tarptautinė konferencija „Iššūkiai mokslui globalizacijos kontekste“ (Vilnius, 2010).

 • G. Purvaneckienė. „Education financing reform in Lithuania – for whose benefit?“. Tarptautinė konferencija „Accountability, Financing and School Autonomy: Ukraine and Central and Eastern Europe“ (Kijev, Ukraine, 2011)

 • G. Purvaneckienė. „Reforms of the System of Higher Education in Lithuania“. Tarptautinė konferencija „Educational Reform: Autonomy of the Universities and Bologna Process“ (Kijev, Ukraine, 2011)

 • T. Bulajeva. „Language and Education in Lithuania post-EU Accession“. 15-tame pasaulio taikomosios lingvistikos kongreso AILA 2008 ( Multilingualism: Challenges and Opportunities) simpoziume „Language Education Reforms at the Margins of Europe: Policies, Practices, Challenges" (Essen, Duissburg University, Germany, 2008).

 • T. Bulajeva, L. Duoblienė.  „Challenges of Contemporary Lithuanian School Curriculum: Real sustainability or Literal Legitimacy".  7-toji tarptautinė konferencija  „Sustainable Development. Culture. Education“ (Daugavpils, Latvija,  2009).

 • T. Bulajeva. "Changes in Contemporary Higher Education: Lithuanian Experience". Tarptautinė konferencija „Science and Education of the Epoch of New Revival in the Global Scientific-Educational System“. (Ashgabat, Turkmenistan, 2009).

 • T. Bulajeva. „Language Education Policies in Lithuania”. Tarptautinis seminaras ACEP IP (Linz, Austria, 2009).

 • T. Bulajeva. „ECTS taikymas ir pagrindiniai akcentai atnaujinant studijų programas”. Praktinė konferencija “Studijų programų atnaujinimas ECTS kontekste” (VU, 2010 m. gruodžio 10 d.).

 • T. Bulajeva. „Teacher Education Policy in Lithuania”. Tarptautinis seminaras “Teacher Education in the Baltic states” (2010, University of Latvia).

 • T. Bulajeva skaitė pranešimą tarptautiniame IMETT seminare „Educational Change: concepts, tendencies and reforms” (2010).

 • I. Stonkuvienė. „Tarp istorijos ir pedagogikos: tarpdisciplinariškumo iššūkiai ir pinklės“. Mokslinė konferencija „Laiko iššūkiai Lietuvos švietimui“ (Vilnius, 2010).

 • I. Stonkuvienė  „Biblija“, „Talmudas“ ar „tiesiog dokumentas“: mokytojų požiūris į Bendrąsias programas“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis-edukacinis pedagogo vaidmuo: realybė ir lūkesčiai“ (Vilnius, 2009).

 • I. Stonkuvienė. „An individual and common: several features of moral education in the rural community of the first half of the 20th mentury“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Pedagogy in the changing historical conditions in the 20th century in the Baltic countries”, Riga, Latvia, 2009).

TARPTAUTINĖS LYGINAMŲJŲ ŠVIETIMO TYRIMŲ BENDRIJOS KONFERENCIJOS

 • 2006 m. kovo 14-18 dienomis Švietimo politikos centro projektų direktorė Virginija Būdienė dalyvavo Tarptautinėje lyginamųjų švietimo tyrimų bendrijos konferencijoje Havajų universitete (JAV). Šioje konferencijoje buvo pristatyti ŠPC koordinuojamo tarptautinio švietimo monitoringo projekto "Iškritimo iš mokyklos priežastys" rezultatai. Prezentacijos anglų kalba:

 • Monitoring Drop outs

  Virginija Būdienė, Švietimo politikos centras, Vilniaus universitetas, Lietuva

 • Definitions of Dropouts

  Indra Dedze, OSI ESP, Budapest

 • Perspectives, Experiences and Calls for Action from Post-Socialist Countries

  Mercedes del Rosario, Teachers College, Columbia University, USA

 • Children in School but out of Schooling: Kazakhstan case

  Education Policy Analysis Center, Kazakhstan

 • School Dropout Monitoring: Slovakia

  Marcela Maslova, Center for Education Policy at the Orava Association, Slovakia

  • 2005 m. kovo 22-26 dienomis Švietimo politikos centro projektų direktorė Virginija Būdienė dalyvavo Tarptautinėje lyginamųjų švietimo tyrimų bendrijos konferencijoje Stanfordo universitete (JAV). Centro atstovė skaitė pranešimą "Eurazijos švietimo politikos tinklo švietimo monitoringo studijų apžvalga". Daugiau informacijos anglų kalba >>>

  TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA "ŠVIETIMO POLITIKOS TRANSFORMACIJOS: MIGRACIJA, SKOLINIAI, GLOKALIZACIJA"

  • 2005 m. lapkričio 11-12 d. VU Filosofijos fakultete vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Švietimo politikos transformacijos: migracija, skoliniai, glokalizacija", kurią organizavo Švietimo politikos centras kartu su Edukologijos katedra. Konferencijos programa ir kita informacija >>>

  • 2005 m. lapkričio 11-13 d. vyko metinė tarptautinė švietimo politikos centrų konferencija, kurią organizavo Švietimo politikos centras. Konferencijos programa ir pranesimai >>>.

  Save