2015 m.

 • Švietimo politikos centras įsijungė į NEPC inicijuotą projektą "Mapping current school governance policies in NEPC region" (Dabartinės mokyklų valdymo politikos NEPC regione tyrimas)


2014 m.

 • Prof. R. Želvys. Nacionalinis (Lietuva) ekspertas mokslinių tyrimų institutų CHEPS (Nyderlandai)/ NIFU (Norvegija) konsorciumo projekte „Higher Education Drop-Out and Completion in Europe (HEDOCE)“. Ataskaita anglų kalba.
 • Prof. R. Želvys. Nacionalinis (Lietuva) ekspertas rengiant antrąją EEU (Empower European Universities) ataskaitą apie universitetų politikos progreso Europoje būklę „University Policy Needs to Breef Up for Europe to be More Innovative". Publikuota 2014 lapkritį. Ataskaita anglų kalba.

 

2013 m.

2012 m.

 • Duoblienė L., Bredikis K., Laužikas L. (2012) Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino bandomasis tyrimas. Tyrimo analizės išvados.

 

2010 m.

 • Duoblienė L., Bulajeva T., Stonkuvienė I., Purvaneckienė G. (2010) Tapatumas, kultūrinė transmisija ir nacionalinis švietimas (registracijos Nr. MIP-10429). Rezultatų santrauka pdf formatas
 • Targamadzė V., Nauckūnaitė Z., Stonkuvienė I. ir kt. (2010). Galimybių studijos „12-14 metų mokinių mokymo(si) didaktinės problemos ir jų sprendimo galimybės" tyrimo ataskaita. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras. Interneto prieiga.

2008 m.
 • G. Purvaneckienė, I. Stonkuvienė tyrėjos moksliniame tyrime „Lietuvos mokinės ir studentės tiksliuosiuose moksluose“, 2007-2008. Užsakė LR Švietimo ir mokslo ministerija. Ataskaita publikuota Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje.
 • Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų naudojimas/ naudingumas planuojant ir organizuojant ugdymą mokykloje tyrimo ataskaita. Tyrimo grupės vadovė: Lilija DUoblienė.

 

2006 m.

 • Siekdamas įvertinti korepetitoriavimo dinamiką, Švietimo politikos centras pakartojo korepetitoriavimo tyrimą. 2004/2005 akademiniais mokslo metais buvo apklausta 810 penkių skirtingų Lietuvos universitetų įvairių fakultetų pirmojo kurso studentų. Korepetitoriavimas Lietuvoje pdf formatas Tyrimo ataskaita. Autoriai: Virginija Būdienė, Algirdas Zabulionis.
 • Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas pradinėse klasėse pdf formatas Tyrimo ataskaita. Tyrimo grupės vadovė: Tatjana Bulajeva.

 

2005 m.

 

2004 m.

 

2003 m.

 • Studijų reformų Lietuvoje analizė zip formatas Tyrimą atliko: prof. habil. dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universiteto Švietimo politikos centras), Rima Žilinskaitė (Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantė).

 

2002 m.

 

2001 m.

Kopijuojant, platinant ar publikuojant svetainės medžiagą, būtina nuoroda į šaltinį.