2007 m. Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete pradėti rengti seminarai „Consilium Educationis“. Consilium Educationis - tai pasitarimai ir debatai ugdymo klausimais. Seminarų tikslas - tai diskusijos, o ne bendrinimai, tai ne nuomonių „primetimas“, o jų išsakymas ir kiekvieno dalyvio skatinimas problemos gvildenime mąstyti įvairiais žiūros kampais. Seminarų dalyviai - įvairių mokslo sričių ir krypčių atstovai iš Lietuvos ir užsienio. Seminarų rengėja ir vedėja - VU Edukologijos katedros profesorė habil. dr. Vilija Targamadzė. Consilium Educationis seminarų suvestinė čia.

Consilium Educationis seminarų video medžiaga:

Kiti seminarai

  • 2011 m. gegužės 2 d. VU Filosofijos fakultete vyko vieša paskaita prof. L. Duoblienės paskaita „Radikali multikultūrinio švietimo politika: ar liko vietos kūrybiškumo ugdymui?“
  • 2011 m. lapkričio 24 d. doc. I. Stonkuvienės skaitytas LR Švietimo ir mokslo ministerijos viešojoje konsultacijoje „Mokslas švietimo praktikai“. Skaityto pranešimo video medžiaga.
  • 2010 m. lapkričio 11 d. seminaras - diskusija „Aukštojo mokslo reforma: sėkmės ir nesėkmės“. Prof. L. Duoblienės pranešimas „Akademiniai kokybės žaidimai: pasirinkimas ar pasmerktis?“ VU, TSMPI. Pranešimas internete.